Individ- och familjeförvaltningen

Anmälan om barn som far illa - orosanmälan

  • Om du är anmälningsskyldig får du inte vara anonym. Anmälningsskyldig innebär att du arbetar i en verksamhet där du måste anmäla oro för barn.
  • Om du är privatperson kan du välja att vara anonym.
  • Om du väljer att vara anonym ber vi dig att lämna så detaljerade uppgifter som möjligt. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.

Barn

Uppgiftslämnare

Beskriv på vilket sätt barnet far illa eller misstänks fara illa *

Övrig Information